Mgr. ERIKA VLASÁKOVÁ

psychoterapie a krizová intervence | Brno

VÍTEJTE

Jsem moc ráda, že hledáte možnosti, jak svůj život zlepšit.


Je běžné, že se v našich životech, nebo životech našich blízkých, objevují situace, které nás ovlivňují. Může jít o nepříjemné, nečekané nebo smutné události, se kterými jste se zatím nezvládli sami vyrovnat. Někdy se to může projevit zhoršením vztahů, pracovního výkonu, psychického i fyzického stavu… a i když jste silní a zvládli jste se v životě vyrovnat s mnoha situacemi, najednou je tato nad vaše síly.

Třeba se nacházíte v období, kdy se vám v životě nakupilo více malých obtíží, které ale spolu dohromady utvořily velký kámen, který už sami neunesete. Nebo jen potřebujete utřídit myšlenky. S tím vším (a mnoha dalšími problémy) jste tu správně.

Pro mě je psychoterapie nástrojem, jak hledat možné cesty, vaše možnosti, vaše zdroje energie a odhodlání ke zlepšení života. Není snadné vždy najít řešení, ale s pomocí psychoterapie by pro vás mělo být hledání snazší. Pokud máte chuť pustit se se mnou do práce, prosím čtěte dál.

CO NABÍZÍM

Přečtěte si více o průběhu setkání a způsobu, jakým pracuji.


Psychote­ra­peutická konzul­tace

Psychoterapie obecně se definuje jako proces probíhající mezi terapeutem a klientem směřující k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít život subjektivně spokojený, a to především v aspektech osobních, zdravotních, sociálních a pracovních. Zní to složitě, ale hlavní myšlenkou je obnovení či zachování spokojeného života.

Psychoterapie má mnoho různých směrů založených na ještě různějších teoretických základech. Já pracuji se systemickou psychoterapií - směrem, kde se psychoterapeut nestaví do pozice rádce, kazatele nebo experta. Naopak, jsem přesvědčena o tom, že vy sami jste těmi největšími odborníky na svůj život. Já jsem tu od toho, abych vám pomohla najít zdroje vašich potíží, vyznat se v nich, odkrýt všechny souvislosti, možnosti a nové cesty, na které jste zatím sami nepřišli. To vše pomocí podnětného rozhovoru.

Konzultace zpravidla trvá 50 minut. Pokud jde o konzultaci párovou nebo rodinnou, je potřeba času více a konzultaci prodlužuji na 75 minut. Psychoterapie není otázkou jednoho setkání, je to proces, který trvá několik týdnů, někdy měsíců, pokud je potřeba. Na počátku si vyjasníme, jak by náš cíl měl vypadat, a v průběhu práce budeme kontrolovat, zda jdeme správným směrem. Setkávat se budeme pravidelně, z počátku většinou jednou týdně, později, po vzájemné domluvě, se dají intervaly prodloužit.

Krizová intervence

Krizová intervence se od psychoterapie liší naléhavostí problému. Jde o odborné provázení klienta těžkou situací tak, aby se co nejrychleji jeho psychický stav stabilizoval a vzniklá situace (nemoci, nehody, úmrtí, rozpad partnerství, násilné činy, živelné katastrofy, ...) neměla na jeho psychiku vážnější dopad.

Časově jde o spolupráci do deseti setkání, která probíhá častěji (i vícekrát týdně). Hlavním cílem je stabilizace psychického stavu, tedy vyrovnání se se situací tak, abyste ji dále nevnímali jako paralyzující a mohli normálně fungovat.

Protože je krize vážným psychickým stavem, přizpůsobuji tomu i termín první konzultace. Chápu vaši těžkou situaci a udělám vše pro to, abych se s vámi viděla co nejdříve.

„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.“

O MNĚ


Jsem psycholožka a psychoterapeutka, absolventka oboru Psychologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Od začátku studia jsem věděla, že psychoterapie, tedy práce s rozhovorem, je cesta, kterou se chci profesně vydat. Moje první kroky tak vedly ke komplexnímu kurzu krizové intervence, který jsem absolvovala v roce 2012 pod vedením Mgr. Venduly Kolářové.

Dalším krokem pak byl od roku 2014 pětiletý psychoterapeutický výcvik Cestou systemických terapií pod lektorstvím PhDr. Vratislava Strnada, jednoho ze zakladatelů systemické terapie v ČR. Své znalosti a dovednosti kontinuálně rozvíjím v dalších odborných kurzech a seminářích, absolvuji pravidelné supervize a jsem hrdou členkou České asociace pro psychoterapii.

Baví mě příběhy lidí, fascinují mě různé úhly pohledů a jsem ráda za každé „aha“, na které si můj klient v průběhu terapie přijde. Vážím si života a snažím se jej žít tak, abych opravdu žila. Často mě najdete na lyžích nebo se psem v lese.

ČASTÉ DOTAZY


Jak poznám, že je pro mě psychoterapie vhodná?

To nejlépe zjistíte tak, že ji vyzkoušíte. Pojďme se potkat na první konzultaci a uvidíme, co spolu můžeme zvládnout.

Neumím si o svých problémech povídat s cizími lidmi.

Psychoterapie je dlouhodobější proces, během něhož důvěru navzájem budujeme. Já udělám vše pro to, abych vám zajistila bezpečné a podnětné prostředí.

Mohu mluvit o čemkoli?

V terapii pro mě žádná témata nejsou tabu. Zakládám si na empatii a téma je pro mě tak důležité, jakou váhu mu dáte vy sami.

Co na terapii řeknu je tajné?

Hlásím se k etickým zásadám Evropské psychoterapeutické asociace. Vše, co zazní na terapii, zůstane mezi námi. Výjimky jsou dány trestním zákoníkem č.40/2009 Sb., konkrétně § 367 (Nepřekažení trestného činu) a § 368 (Neoznámení trestného činu).

Kdy terapie končí?

Snažím se terapii s klientem ukončit tehdy, když se dohodneme na tom, že se s danou situací zvládne vyrovnat i bez mojí pomoci.

Hradí terapii pojišťovna?

Mé služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Zároveň však o vás nejsou vedeny žádné oficiální záznamy.

Mohu terapii kdykoli ukončit?

Samozřejmě. Rozhodnutí je na vás. Je však mým zvykem vidět se ještě jednou, abychom spolupráci vzájemně důstojně ukončili.

CENÍK


Krizová intervence
1200 Kč / 60 min.

Individuální terapie a poradenství
1000 Kč / 50 min.

Párová/rodinná terapie
1800 Kč / 90 min.

Všechny druhy terapií je možné poskytnout také online.

Domluvenou konzultaci je možné bezplatně přesunout nejpozději 48 hodin předem. V případě pozdější omluvy už bohužel nejsem schopna pružně reagovat a daný termín obsadit a cena za konzultaci tedy propadá.

Neposkytuji zdravotní služby ve smyslu Zákona 372/2011 Sb., služba tak není hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Studenti denního studia, ženy na mateřské dovolené a lidé pobírající invalidní či starobní důchod mohou využít možnosti individuální slevy.

CAP odznak

KONTAKT


Mgr. Erika Vlasáková
psycholog, psychoterapeut, krizový intervent

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Pro domluvení konzultace mně kontaktujte telefonicky, mailem nebo pomocí formuláře níže. Pokud se mi nedovoláte, zavolám Vám jakmile to bude možné.

Termín naší schůzky si domluvíme dle mých i Vašich možností. Budu se snažit Vám vyjít vstříc. V případě objednání na krizovou intervenci se pokusím svůj čas zorganizovat tak, abych Vám našla co nejbližší termín.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních - kontaktních údajů za účelem kontaktování a kontraktování nabízených služeb a archivací v databázi kontaktů (EU 2016/679 - GDPR).